ANBI

Gegevens

Met het oog op een ANBI-status verstrekt Stichting Podium21 de volgende gegevens:

Naam: Stichting Podium21

RSIN: 862993131

Statutaire zetel Den Haag

Postadres
1e Binnenvestgracht 22A
2312 BB Leiden

Doelstelling
Podium21 is een initiatief dat najaar 2021 van start is gegaan. Het staat voor een eigentijdse, avontuurlijke en gevarieerde programmering rondom het orgel, om het orgel te presenteren op een verfrissende en aantrekkelijke manier. De ongekende – en vaak onbekende – mogelijkheden van het instrument worden daarbij ingezet in allerlei combinaties, zoals met film, dans, orkest, video-animatiekunst – noem het maar op – tot onverwachte kruisbestuivingen aan toe. Op deze manier wil Podium21 een breed, nieuw publiek, jong en oud, (weer) bekend maken met het orgel en het instrument een eigen plek geven in het culturele leven van nu.

Activiteiten
Het overzicht van de uitgevoerde en geplande activiteiten vindt u hier.

Bestuurssamenstelling
– Han van Ruler (voorzitter)
– Jan-Hendrik Schretlen (penningmeester)
– vacature (secretaris)

Er is op dit moment een vacature voor secretaris en algemeen bestuurslid. Bekijk hier de vacature.

Bestuurders krijgen geen beloning voor hun verrichte werkzaamheden voor de stichting, middellijk noch onmiddellijk.

Artistieke leiding
Geerten van de Wetering

Beleidsplan
Het huidige beleidsplan vindt u hier.

Jaarverslag
Het meest recente jaarverslag vindt u hier.

Wat is ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de één of andere wijze bij aan het algemeen nut.
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Contactinfo

Vragen of op zoek naar informatie? Neem dan gerust contact op via ons mailadres of via dit formulier.